Certificats de Professionalitat Bages 2019

Vols tenir un títol oficial en una professió que et doni opció a treballar i, a més, de manera gratuïta?
 

Aquí tens el llistat de cursos aprovats per aquest 2019 al Bages per obtenir els certificats de professionalitat de:
 

  • GUIA PER ITINERARIS DE BAIXA I MITJA MUNTANYA
  • MUNTATGE I POSSADA EN MARXA DE BENS D’EQUIP I MAQUINÀRIA INDUSTRIAL
  • MECANITZACIÓ PER ARRENCAMENT DE FERRITJA
  • OPERACIONS BÀSIQUES DE PASTISSERIA
  • CUINA
  • PASTISSERIA I CONFITERIA
  • ATENCIÓ SANITÀRIA A MULTIPLES VICTIMES I CATASTROFES
  • TRASLLAT SANITARI
  • ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Si t’interessa alguna d’aquestes formacions has de possar-te en contac-te amb l’entitat que la gestiona. El nom i dades de contacte de cadascuna d’aquestes entitats està a l’arxiu que us enviem adjunt.

Trobareu més informació sobre els certificats de professionalitat subvencionats aprovats per aquest 2019 al cercador de formació del SOC.