EDUCADOR/A SOCIAL SÚRIA

Tasques:

 • Analitzar i intervenir amb persones i/o famílies en situació de necessitat socioeducativa per tal de millorar el seu benestar i la seva integració social a l’entorn,.
 • Detectar, analitzar i prevenir situacions de risc lligades a necessitats socioeducatives en casos individuals, familiars i col•lectius.
 • Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius a les necessitats socioeducatives.
 • Elaborar, tractar i tramitar la documentació derivada dels casos i actuacions al seu càrrec.
 • Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per tal de realitzar actuacions conjuntes en l’àmbit, així com el Consell dels Infants
 • Informar, orientar i assessorar sobre els serveis, recursos i prestacions dels sistemes de protecció de l’àmbit.
 • Fer-se càrrec de la gestió i seguiment dels expedients que es porten des de l’àmbit, així com dels contactes amb tercers que aquests requereixen.
 • Elabora estudis, memòries,  informes tècnics i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin.
 • Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat/ada assumint el rol que li sigui requerit.
 • Proposar, dirigir  i gestionar projectes de la seva competència.
 • Accions de coordinació  amb altres àrees de l’Ajuntament i amb tercers.
 • Atendre al públic presencialment i telefònica.

Requisits:

 • Estar en possessió de la titulació de grau o diplomatura en Educació Social o titulació equivalent que habiliti  per poder exercir professionalment d’educador/a social.
 • Nivell C1 de català.

S’ofereix:

 • Jornada parcial de 18,75 h/setmana (50% jornada) en horari de matins + alguna tarda.
 • Contracte de relleu per cobrir reducció de jornada per guarda legal de treballador/a interí.
 • Lloc de treball: Súria.

Si compliu els requisits i us interessa la vacant heu de fer arribar el vostre curriculum a otg_manresa.soc@gencat.cat indicant la referència 133 Educador/a Social el més aviat possible.