El Consell Comarcal del Bages contractarà 4 joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil

Quatre joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil començaran a treballar les properes setmanes al Consell Comarcal del Bages, que s’ha acollit a la convocatòria de la Generalitat per demanar subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris d’aquest programa.

Què s’ofereix:

Contracte de treball en pràctiques durant 6 mesos a jornada completa en el Consell Comarcal del Bages.
Previsió d’inici: 30 d’octubre 2018

Perfils professionals sol·licitats: 

Nombre i lloc de treball sol·licitats Àrea de treball destinada
1 A2 Tècnic/a de grau mig Àrea d’Educació, Cultura i Joventut
1 A2 Tècnic/a de grau mig Àrea de Desenvolupament Comarcal
1 C1 Administratiu/va Àrea de Serveis Financers
1 C1 Auxiliar tècnic/a gràfic arts plàstiques i disseny Àrea de Comunicació

Funcions i tasques:

 1. Per a l’àrea d’Educació:
 • Disposar de suport tècnic per al projecte de Cultura Emprenedora a l’Escola en la gestió i organització, en la col·laboració amb les escoles, en la coordinació amb l’ajuntament de Manresa, i en l’organització i gestió de la 3a Trobada de Cooperatives Escolars per al curs 2018-2019. També donar suport a la col·laboració amb els tècnics municipals, centres educatius i la Diputació, per a totes les gestions derivades del projecte en general.
 • Obtenir suport tècnic per al projecte del Consell d’Infants, per tal de mantenir la cohesió territorial i el treball en equip dels consellers i conselleres dels Consells d’Infants de la comarca que voluntàriament es vulguin adherir al projecte.
 • Tenir suport per a la promoció i difusió dels projectes.
 1. Per a l’àrea de Desenvolupament Comarcal:
 • Disposar de suport tècnic en l’organització i gestió de jornades i reunions de treball.
 • Obtenir suport tècnic en la gestió i la implementació de convocatòries de subvencions, tant en la fase de sol·licitud com en la de gestió i justificació.
 • Disposar de suport tècnic en l’elaboració d’informes i documents per als diferents projectes i actuacions que gestiona l’àrea, i en l’actualització de dades per al mapa de recursos d’ocupació i de promoció.
 • Tenir suport tècnic al Servei de Localització Empresarial per a l’actualització de la bases de dades de polígons i empreses i l’elaboració d’informes municipals.
 1. Per a l’àrea de Serveis Financers:
 • Disposar de suport administratiu per gestionar i comunicar les subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) a través de la plataforma del Ministeri d’Hisenda o del mòdul de subvencions SICALWIN (elaboració i tramitació de documentació administrativa, comptabilització i seguiment de despeses, aprovació de factures i justificació de subvencions i altres relacionades.
 1. Per a l’àrea de Comunicació:
 • Disposar de suport administratiu per al disseny, edició i maquetació dels projectes del Consell Comarcal del Bages.
 • Tenir suport administratiu per a l’edició de material publicitari sobre les accions i projectes de diferents àrees del Consell Comarcal del Bages per a la seva promoció a les xarxes socials.
 • Obtenir suport administratiu per a l’actualització de la Carta de Serveis del Consell Comarcal del Bages.

Les persones que estiguin interessades en participar en el procés de selecció s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball de Manresa, C/. de la Verge de l’Alba, 5-7, Manresa
La contractació Laboral en pràctiques de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil està subjecta a la Resolució favorable del SOC i a la proposta de candidats/tes validats/des per l’Oficina de Treball.

Requisits:

D’acord amb les condicions exigides a la base 6 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i a la Resolució de la convocatòria TSF/1779/2018, de 16 de juliol, les persones joves destinatàries de la contractació en pràctiques han de reunir els requisits següents:

 • Inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
 • Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 • En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.

Un cop rebuda la resolució d’atorgament, el Consell farà la selecció de les persones candidates facilitades per l’Oficina de Treball. Els/les candidats/es hauran de superar una prova específica relacionada amb el lloc de treball i una entrevista de selecció.