FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

QUÈ ÉS FEM OCUPACIÓ PER A JOVES?

Fem Ocupació per a Joves (FOJ) és un programa innovador creat per la comunitat autònoma de Catalunya i desenvolupat en el marc de la Garantia Juvenil que serà implementada mitjançant el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 del FSE, i també en el marc del Pla d’Ocupació Juvenil de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquesta política s’adreça a persones joves que disposen del títol d’ Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig. També a aquells joves que, malgrat no disposar d’alguna d’aquestes titulacions, disposen de la corresponent equivalència a efectes laborals o acadèmics.

Cadascuna de les persones joves que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions ocupacionals:

 1. Experiència professional mitjançant contracte laboral.
 2. Formació vinculada al contracte de treball.
 3. Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES DINS DE L’ÀMBIT SOCIOSANITARI. REALITZACIÓ A TRAVÉS DE LA UEA

PERFIL DELS PARTICIPANTS

Joves entre 18 i 29 anys en situació d’atur amb el CFGM d’atenció sociosanitària o certificat de professionalitat equivalent finalitzat i que compleixin els requisits següents:

 • No haver treballat en els 30 dies naturals previs a l’inici del projecte
 • No haver rebut accions educatives de més de 40 hores mensuals durant els 90 dies naturals anteriors a la data d’inici del projecte
 • No haver rebut accions formatives de més de 40 hores mensuals durant els 30 dies naturals anteriors a la data d’inici del projecte

BENEFICIS PER ALS PARTICIPANTS

 • Rebran formació en habilitats i competències (entre 90 i 120 hores) a mida del lloc de treball prèviament a la contractació:
 1. Gestió de l’estrès
 2. Resolució de conflictes
 3. La confidencialitat i la intimitat com a valors del centre
 4. Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions
 5. Acompanyament als processos de dol
 6. Gestió de les emocions
 • Inserció remunerada amb contracte de treball i alta a la Seguretat Social a residències i centres de la comarca de l’Anoia durant 6 mesos (jornada parcial o complerta, a convenir)

Quins són els terminis que ens hem marcat:

 • Selecció candidats: febrer/març
 • Formació: abril
 • Contractació: maig/juny