PROGRAMES

PROGRAMA CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS DINS DEL MARC DE LA GARANTIA JUVENIL.

Programa adreçat a joves entre 16 i 24 anys no escolaritzats i que no treballen.

L’objectiu del programa és aconseguir el màxim nombre d’insercions dins de la formació reglada i en el camp laboral. És un programa integral que combina diferents accions:

  • Accions d’empoderament
  • Accions de recuperació personal
  • Serveis d’orientació
  • Formació
  • Acompanyament
  • Inserció laboral
  • Accions de manteniment

Per més informació adreceu-vos al Servei Local d’Ocupació.

Dossier Formació i feina. Start.