Operaria de Neteja

Tasques:

– Neteja de les aules d’infants, aules comunes, cuina i sales en general.
– Tenir cura dels espais i dels materials.


Requisits:

  • Alt nivell de responsabilitat i exigència.
  • Experiència en neteja de centres escolars (valorable)
  • Formació en neteja (valorable)


S’ofereix:

  • Jornada complerta.
  • Jornada parcial de tardes de 16h a 20h.
  • Sou: 415 euros /mes.
  • Vacant estable: contracte indefinit.
  • Incorporació al juny.
  • Ubicació: Súria.