CONSELLS PER A ENTREVISTES DE FEINA

L’entrevista de feina és, en la majoria dels casos, el moment decisiu dels processos de selecció. Constitueix una eina fonamental per donar de conèixer les pròpies fortaleses laborals. Les aptituds personals i les habilitats socials hi tenen un paper clau i és possible millorar-les amb una bona preparació.

L’entrevista de feina consisteix en una conversa formal i en profunditat entre l’empresa i el candidat. Fonamentalment, persegueix dos objectius:

  • Per part de l’empresa: avaluar en quina mesura el perfil de la persona candidata respon i s’adequa als requeriments del lloc de treball a cobrir.
  • Per part del candidat/a: avaluar en quina mesura les característiques i condicions del lloc de treball responen a les pròpies necessitats i expectatives laborals. Alhora, és una oportunitat per transmetre a l’empresa la pròpia competència laboral, la motivació i l’interès en relació amb el lloc de treball.