Ajuts extraordinari 200 euros

Benvolguts i benvolgudes,

Ens posem en contacte informar-vos d’un ajut extraordinari que la Generalitat va publicar el passat 30 d’abril, per donar resposta a la situació de vulnerabilitat en les que es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

Es tracta d’un ajut adreçat a treballadors per compte d’altri i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la COVID-19.

La quantia de l’ajut és de 200 euros, s’efectua en únic pagament i s’ha de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia o altres subministraments bàsics.

El podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat.

Ens aquests enllaços podeu comprovar si teniu el perfil per poder sol·licitar l’ajut i per realitzar la sol·licitud del mateix:

Comprovar si tinc el perfil

Sol·licitar l’ajut online