Nova convocatòria Ajuts a les Empreses de Súria

A partir del 21 d’octubre de 2021, quedarà oberta la Convocatòria:
“Ajuts econòmics a les empreses per al foment de la creació de llocs de treball i inversió empresarial al municipi de Súria”.

Aquests Ajuts van adreçats a les micro, petites i mitjanes empreses, legalment constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, i treballadors/es autònoms i nous emprenedors, que tinguin la seu social i/o fiscal a Súria.

El seu objecte és: “fomentar la creació d’ocupació, tant per compte aliè com per compte propi, afavorir la creació de noves activitats econòmiques i augmentar la competitivitat de les empreses ja existents, al municipi de Súria, mitjançant dotacions econòmiques distribuïdes en dues línies d’actuació:

Línia 1: Creació de Llocs de Treball
Línia 2: Inversió Empresarial

Així doncs, a partir de demà, 21 d’octubre de 2021, i fins el 18 de novembre de 2021podreu presentar la vostra sol·licitud, telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Súria, seguint els següents passos:

1. Omplir la Sol·licitud específica per aquests Ajuts, disponible en aquest enllaç i, també, al portal de transparència.

2. Guardar aquesta sol·licitud omplerta a l’ordinador.

3. Omplir Instància genèrica disponible a la seu electrònica.

4. Tramitar la instància genèrica (amb IdCat o altra identificació digital) adjuntant tant la sol·licitud específica com la resta de documents requerits a les Bases.

Recordeu que en aquest mateix enllaç teniu les les Bases Reguladores complertes i lAnunci de Convocatòria.

 Us adjuntem dos RESUMS de les Bases per ajudar-vos a redactar les vostres sol·licituds: