AUTOCANDIDATURA

L’autocandidatura es dona quan intentem oferir els nostres serveis a una empresa per iniciativa pròpia.  D’aquesta manera intentem accedir a un lloc de treball en una empresa concreta, sense que hi hagi cap oferta de treball prèvia.

L’autoandidatura està especialment indicada en els casos en que volem exercir un lloc de treball concret o tenim un especial interès per treballar dins d’una organització.

Amb la presentació de l’autocandidatura donem a conèixer a  les empreses el nostre interès i disponibilitat per formar part del seu equip de treball i destacar-ne les motivacions orientades cap a la’empresa en questió, per tal d’aconseguir ser atesos en una entrevista de feina , o bé ésser tingut en compte en processos de selecció futurs.

Llistat empreses de neteja