REGLADA

La formació reglada és aquella que expedeix una titulació oficial  homologat pel departament d’Ensenyament de la Generalitat. Va des dels estudis primaris fins als universitaris. És de caràcter obligatori dels 6 als 16 anys.