NO REGLADA

Què és la formació no reglada?

És aquella que tot i donar una titulació, aquesta no és reconeguda com a titulació oficial, ja que no l’acredita cap ens oficial. Aquesta formació pot ser tant cursos, com seminaris, aprenentatges, … i poden servir per iniciar-se com per especialitzar-se.

Tipus de formació  no reglada:

Formació per a persones a l’atur

Són cursos destinats a persones que estiguin a l’atur i que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació.

Formació professional ocupacional

Cursos dirigits a treballadors en atur que poden rebre competències professionals en la seva àrea o que desitgin especialitzar-se. Inclouen formació pràctica i teòrica.

Formació d’ocupació

Són cursos oferts per cases d’ofici. Van dirigits a persones a l’atur i que busquin el seu retorn al món laboral.

Formació contínua

Cursos subvencionats per a treballadors que vulguin millorar i/o adaptar-se als nous requisits laborals que sorgeixin.

Cursos organitzats per associacions, col·legis professionals i gremis

Ofereixen formació especialitzada en el sector o àrea en què treballen, normalment destinada als seus membres, tot i que a vegades, es pot oferir a tothom.

Enllaços d’interès:

Cercador de cursos del SOC