NO REGLADA

És aquella que ofereix una titulació no reconeguda com a titulació oficial, ja que no és acreditada per cap ens oficial. Aquesta formació pot consistir en cursos, seminaris, aprenentatges, etcètera, i poden tenir l’objectiu d’iniciar-se en una competència laboral o especialitzar-se.

Tipus de formació no reglada:

  • Formació per a persones a l’atur. Són cursos destinats a persones que estiguin a l’atur i que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació.
  • Formació professional ocupacional. Cursos adreçats a treballadors en atur que poden rebre competències professionals en la seva àrea o que desitgin especialitzar-se. Inclouen formació pràctica i teòrica.
  • Formació d’ocupació. Són cursos oferts per cases d’ofici. Van dirigits a persones a l’atur i que busquin el seu retorn al món laboral.
  • Formació continuada. Cursos subvencionats per a treballadors que vulguin millorar i/o adaptar-se als nous requisits laborals que sorgeixin.
  • Cursos organitzats per associacions, col·legis professionals i gremis. Ofereixen formació especialitzada en el sector o àrea en què treballen, normalment destinada als seus membres, tot i que a vegades, es pot oferir a tothom.