EMPRESES DE SELECCIÓ

Les empreses de selecció de personal són empreses dedicades a la selecció dels candidats adequats per cobrir el lloc de treball ofertat per una empresa determinada.  Les empreses de selecció  ajusten els candidats més adequats al perfil professional que cerca una empresa és a dir, fan intermediació entre demandants d’ocupació i ofertes de feina.  Normalment les empreses utilitzen aquest mètode quan es necessita cobrir alguna oferta més especialitzada.

Les empreses de selecció de personal són empreses dedicades a la selecció dels candidats adequats per cobrir el lloc de treball ofertat per una empresa determinada.  Les empreses de selecció  ajusten els candidats més adequats al perfil professional que cerca una empresa és a dir, fan intermediació entre demandants d’ocupació i ofertes de feina.  Normalment les empreses utilitzen aquest mètode quan es necessita cobrir alguna oferta més especialitzada.

L’empresa de selecció de personal està format per un equip de persones expertes en el mercat laboral i en sectors ocupacionals determinats així com psicòlegs, que realitzen un conjunt de tècniques de selecció que poden tenir lloc en diversos àmbits . Les més frequents són :  selecció de c.v, realització de tests psicotècnics, realització de proves professionals, realització d’una entrevista de treball.

A continuació us facilitem una relació d’empreses de Manresa dedicades a la selecció de personal:

 

gpf

 

C/ Cardenal Lluch,  3 1r 2ª
Manresa
93 872 49 59
Correu: gpf@gpftreballestable.cat

 

qsconsulting

 

C/ Carrió, 1 2-A
Manresa
93 872 16 97
Correu: info@asconsulting.cat

 

grosmontserrat

 

C/ Carrió, 33Manresa
93 872 69 44.
Correu: rrhh@grosmontserrat.com

 

talentroom

 

C/Castelladral, 5-7 – (Palau Firal)Manresa
661 653 581
Correu: info@thetalentroom.net