OPOSICIONS

info-oposiciones-cat

Són el sistema d’accés per treballar a les administracions públiques. Els i les aspirants han de superar les proves corresponents i, si cal, un curs selectiu de formació; també cal posseir determinades condicions de formació, de mèrits o d’experiència, valorades segons uns criteris preestablerts.

Les ofertes de les diferents administracions són publicades als diaris oficials corresponents (fixeu-vos si permeten subscriure’s-hi per tal de rebre informació de les oposicions que t’interessen):

També podeu trobar informació de noves convocatòries als apartats web d’oferta pública de l’ Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Unió Europea , les Nacions Unides o a buscadors d’oposicions com per exemple: buscaoposiciones.com, empleopublico.net, 060.es.

Per consultar temaris d’oposicions poden ser d’utilitat webs com eltemario.com o temario-oposiciones.com.