CARTA DE PRESENTACIÓ

La carta de presentació és un document que acompanya el currículum vitae (CV) i que té DOS OBJECTIUS:

 1. la voluntat de cridar l’atenció de la persona que la llegeix
 2. contextualitzar la informació inclosa en el mateix CV.

Mentre que el CV relaciona de forma esquemàtica les nostres dades personals, formatives o professionals, la carta ens permet expressar-nos lliurement i ens ofereix la possibilitat de ressaltar aquells aspectes sobre nosaltres mateixos que creiem que poden ser més adients o interessants per la oferta de feina o per l’empresa.

Recorda que en el procés de selecció tot compta. Qualsevol aspecte que produeixi una bona impressió en el candidat/a pot equilibrar la balança cap a una banda o cap a una altra. Tot plegat esdevé una eina de comunicació i màrqueting personal.

CONSELLS ÚTILS

 1. Recull tota la informació possible sobre la companyia (valors, missió, organització)
 2. Evita les cartes genèriques que no aporten cap informació addicional de tu com a professional ni com a persona.
 3. Parla dels teus objectius professionals i dels teus interessos i valors i connecta’ls amb els de l’empresa. Utilitza paraules clau de manera que l’empresa pugui detectar que el teu perfil encaixa amb el que estan buscant.
 4. Expressa les teves motivacions per treballar en aquella organització i reescriu la carta per a cada oferta de feina.
 5. Parla sempre en termes positius, destacant la informació que vols que coneguin del teu currículum.
 6. La carta ha de ser sintètica i la seva extensió ha de ser de mitja plana, aproximadament.
 7. L’estructura sol estar formada per tres paràgrafs.
 • Contextualització: Presenta’t i, en cas de que hi hagi oferta, fes referència a l’oferta del lloc de treball que l’empresa vol cobrir.
 • Venda: Posa en relleu el teu valor afegit, els teus punts forts com a professional i les teves competències. Utilitza paraules potents i procura adaptar el teu llenguatge al que apareix a l’oferta de feina. Convé que destaquis els aspectes clau del teu currículum per despertar l’interès del receptor de la carta.
 • Comiat: Utilitza fórmules de cortesia per sol·licitar una entrevista personal i generar l’oportunitat de poder ampliar la informació donada el currículum.

TIPUS DE CARTA DE PRESENTACIÓ

 1. LA CARTA DE RESPOSTA A UN ANUNCI. És aquella carta que enviem per presentar la nostra candidatura quan hi ha una oferta publicada a través d’un anunci (a la premsa, Internet, borsa de treball o altres). Cal fer referència a la data i al mitjà on la oferta s’ha publicat i adaptar el teu perfil al que demana l’empresa .
 1. LA CARTA D’AUTOCANDIDATURA. És aquella carta que enviem sense que hi hagi cap oferta publicada, directament a una empresa o organització on ens agradaria treballar o on creiem que el nostre perfil pot resultar interessant. L’objectiu d’aquesta carta és que ens coneguin, formar part de la seva base de candidats  i tenir la oportunitat d’entrevistar-nos amb el responsable de recursos humans quan hi hagi alguna vacant a l’empresa.  Com que et dones a conèixer, cal definir quin és el teu objectiu professional, la teva motivació per treballar en aquella empresa així com el per què li pots ser útil com a professional.