RENDA MÍNIMA VITAL

Us informem de la nova prestació de la Seguretat Social, aprobada el passat divendres 29 de maig de 2020 que té per objecte garantir uns ingresos mínims mensuals a llars en situació d’especial vulnerabilitat.

L’ajut es podrà sol·licitar a partir de proper 15 de juny i tindrà efectes econòmics des de l’1 de juny.

La prestació es sol·licitarà a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
Requisits:

Complir les condicions de vulnerabilitat econòmica que s’estableixen: que la renda de la llar del sol·licitant no arribi a el llindar d’ingressos fixat per a aquest tipus de llar. A més, es farà un test de patrimoni que exclourà els que superin els límits fixats per a cada tipus de llar, partint dels 16.614 euros per a les llars unipersonals, descomptada l’habitatge habitual
Tenir més de 23 anys (llevat que tingui algun menor al seu càrrec) i menys de 65.
Residència continuada i ininterrompuda a Espanya durant al menys l’any anterior a la presentació de la sol·licitud i residència legal al nostre país en el cas de ciutadans estrangers.
Per als sol·licitants que viuen sols, no integrats en una unitat de convivència, s’exigeix ​​haver viscut durant al menys els tres anys previs a la sol·licitud de forma independent dels progenitors.

Com sol·licitar-ho:

Hi ha dues opcions per a sol·licitar–a partir del 15 de junyde manera telemàtica davant el tancament d’oficines per l’estat d’alarma:  

Si no disposa de certificat digital podrà utilitzar el servei habilitat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social a la seu electrònica per a la seva sol·licitud sense certificat. S’obrirà un formulari on s’ompliran les dades de sol·licitant i dels possibles beneficiaris que formin part de la unitat de convivència, els seus documents identificatius i la documentació necessària per a resoldre la sol·licitud.
 Si disposa de certificat electrònic o cl@ve es podrà sol·licitar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social adjuntant també la documentació necessària i omplint les dades del formulari. Aquesta segona opció és la més recomanable per la qual cosa s’ha habilitat la possibilitat d’utilitzar aquest servei a través d’una altra persona que disposi de certificat electrònic o cl@ve i que actuarà en qualitat de representant.

Canals d’informació i consulta:

S’ha previst l’habilitació d’un telèfon 900 gratuït per traslladar dubtes, a més comptarà amb un assistent virtual i un simulador per conèixer si es té dret a percebre-, a més de l’import estimat corresponent. També, podrà consultar els seus dubtes en l’apartat preguntes freqüents de la web de la Seguretat Social i podrà rebre assessorament amb cita prèvia en els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social, una vegada es torna a arrencar l’atenció presencial després de l’estat d’alarma.

Quantia:

El IMV assigna a cada tipus de llar un llindar personalitzat mínim de renda mensual que és el que es va a garantir. Aquest llindar varia entre els 462 i els 1.015 euros a el mes en funció de el nombre de persones que convisquin com a beneficiaris i de les seves característiques.
Si la unitat de convivència disposa d’ingressos preexistents, la seva IMV serà la diferència entre aquests ingressos i el llindar establert per a aquesta llar.

Per últim, us facilitem l’enllaç a la web de la Seguretat Social on hi ha tota la informació disponible a dia d’avui.

Al llarg d’aquestes dues setmanes previes a poder realitzar la sol·licitud, la Seguretat Social anirà afegint informació, habilitarà el format de sol·licitud i l’enllaç web a través del qual es podrà realitzar la tramitació.