Segona Convocatòria Ajuts Súria 2020

Segona convocatòria d’ajuts adreçats a autònoms i, també, a petits i mitjans comerços amb local de pública concurrència (ja siguin persones físiques o jurídiques), amb seu fiscal i social a Súria, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del COVID-19.

Les Bases Reguladores complertes i l’Anunci de Convocatòria els teniu disponibles per descarregar i consultar al portal d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Súria per tal que pugueu anar elaborant la vostra sol·licitud.

El model de sol·licitud a emplenar està penjat al portal de transparència de la seu electrònica.

El termini per presentar les sol·licitud s’estableix entre el 27 de novembre i el 6 de desembre de 2020(ambdós inclosos).

La quantitat que es destina a la convocatòria ascendeix a 20.000 euros i el procediment d’atorgament és per concurrència competitiva.

Els sol·licitants, que van participar el l’anterior convocatòria d’aquests mateixos ajuts, el mes de maig de 2020, a qui se’ls va concedir, finalment, la subvenció, no podran participar en aquesta segona convocatòria. Sí que podran fer-ho aquells autònoms/empreses que, havent participat, no van obtenir finalment l’ajut.

La quantia de la subvenció a percebre s’establirà segons aquests trams:

 1. Si s’han tingut pèrdues econòmiques d’almenys un 50%, des del 14 de març de 2020 i durant tot el mes d’abril de 2020, en comparació amb els mateixos mesos de 2019: 400€ per persona i/o activitat.

2. Si la facturació, des del 14 de març de 2020 i durant tot el mes d’abril de 2020, s’ha vist reduïda en almenys un 75% o més en relació a la mitjana mensual del semestre anterior: 500€ per persona i/o activitat.

METODOLOGIA A SEGUIR PER PRESENTAR LA SOl·LICITUD:

  1. Descarrregueu i ompliu el model de sol·licitud.
  2. Guardeu el model de sol·licitud omplert i signat al vostre ordinador.
  3. Poseu nom i guardeu escanejats tots els documents que utilitzareu per justificar els requisits que el sol·liciten per tal de poder accedir a l’Ajut. 
  4. Entreu a la seu electrònica de l’Ajuntament de Súria https://suria.eadministracio.cat/info.2i seguiu els passos que s’indiquen a la guia que us adjuntem aquí.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:

Promoció Econòmica Súria:

E-mail: sosempresa@suria.cat  (si us plau, prioritzeu aquesta via) 

Telèfon: 93.868.28.00, disponible de dilluns a divendres, entre les 9:00h i 14:00h.