Funcionament de les Oficines de Treball de la Generalitat davant el COVID-19

 • Es recorda a la ciutadania la prohibició per desplaçar-se excepte en determinats casos. Les Oficines de Treball no han estat determinades com un dels supòsits autoritzats pel Decret d’estat d’alarma aprovat pel Govern.
 • Les Oficines de Treball romandran tancades al públic fins a nou avís.
 • Totes les cites prèvies que havien estat concedides quedaran anul·lades i les oficines de treball les reprogramaran en el moment en que sigui possible.
 • Diferents tràmits com la renovació de la demanda, els pagaments de la renda garantida, la pròrroga de subsidis i les declaracions anuals de persones majors de 52 anys es realitzaran d’ofici, sense que la persona usuària faci cap actuació.
 • Per a qualsevol gestió relacionada amb prestacions d’atur es pot trucar al telèfon 93.619.09.98 del Servicio Público de Empleo Estatal o contactar a través del www.sepe.es
 • Les inscripcions com a demandant d’ocupació no necessàries per tramitar una prestació no es considera un servei essencial i, per tant, no es gestionaran durant aquest període excepcional.
 • L’atenció telefònica es mantindrà a totes les Oficines de Treball, excepte en aquelles que han estat clausurades o confinades a data d’avui, 15 de març, i que són les següents:
  • L’Anoia
  • Sabadell
  • Cambrils
  • Hospitalet – Cobalt
 • Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions. No es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, de forma que no es perjudiqui cap dret. Els tràmits relacionats amb prestacions es poden fer de forma telemàtica tal i com estableix la web del SEPE. https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A i telefònicament al 93.619.09.98.
 • Les inscripcions com a demandant d’ocupació i les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades i/o es realitzaran d’ofici si prèviament havia estat inscrit el demandant.
 • En cas de ser la primera inscripció es podrà realitzar el tràmit telefònicament en el número de telèfon de l’oficina que li correspongui. https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines-de-treball/
 • En tot cas li recordem que en aquesta situació excepcional els terminis queden suspesos i per tant qualsevol tràmit que hi hagi de realitzar diferent als anteriors es pot posposar a la finalització de l’estat d’alarma.
 • En el cas de les tramitacions relacionades amb la Renda Garantida de Ciutadania també queden automàticament prorrogats tots els terminis, per la qual cosa es continuaran pagant les prestacions de forma automàtica. Qualsevol tràmit relacionar amb la Renda garantida queda automàticament posposat a la finalització de l’estat d’alerta. En breu s’habilitarà una bústia per poder fer les noves sol·licituds de forma telemàtica.